Refresh Banja Luka mart2020

Obuka osvježenja za korištenje STEM opreme u Gimnaziji Banja Luka

Obuka osvježenja za korištenje STEM opreme je održana 9 i 10.03.2020. u STEM učionici Gimnazije Banja Luka uz aktivno učešće 8 profesora i mentora, te prisustvo savjetnika iz RPZ RS Milisava Kneževića. Prvi dan je bio posvećen praktičnoj demonstraciji upotrebe 3D printera, arduina i robotike, dok su se tokom drugog dana izrađivale matrice priprema časova sa korelacijama, uključenje nastavnog osoblja na interaktivnu aplikaciju Google Classroom te korištenje ENABLE web stranice. Obuka je vrlo pozitivno prihvaćena i ocijenjena od strane učesnika, te izraženo žaljenje što je propuštena velika prilika da se STEM nastava počne provoditi u školama u RS-u mnogo ranije – situacija iz koje su učenici bili najviše uskraćeni.

7 učenika Gimnazije, koji su dio tima koji je pobijedio na m:telovom takmičenju, su na njihovu zamolbu prisustvovali obuci koliko im je obaveza u nastavi dozvoljavala. Vrlo susretljivi, radoznali i željni da saznaju i nauče više, bili su pravo osvježenje tokom ova dva dana.

Predavač je bio prof Nijad Salihović, koji se uspješno ‘iznio’ sa situacijom u kojoj je drugi predviđeni predavač (prof Mateo Banović) morao zbog bolesti odustati od putovanja u BL. Od strane učesnika, njegovo znanje, predavački stil te relevantnost obuke su ocijenjeni najvišim ocjenama.