Centar izvrsnosti otvoren na PMF-u Banjoj Luci

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci 13. decembra otvoren je savremeni STEM centar. Ovo je jedan od rezultata projekta “Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ (ENABLE BiH), čiju provedbu podržava Američka agencija za međunarodni razvoj  (USAID). STEM centar opremljen je najsavremenijom opremom za nastavu i istraživanje iz oblasti prirodnih nauka, matematike i informatike.

„Veoma smo srećni zato što nam se sada javlja mogućnost da ostvarimo nove vidove saradnje sa drugim nivoima obrazovanja, posebno sa učenicima osnovnih i srednjih škola, i da pospiješimo razvoj STEM disciplina u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa specijalno iz ovih predmeta, što vjerujem doprinosi razvoju čitave naše zemlje,“ rekao je Dragan Matić, šef Studijskog programa matematika i informatika U okviru projekta, u narednom periodu Prirodno-matematički fakultet će organizovati niz aktivnosti, koje imaju za cilj uspostavljanje jače saradnje između Fakulteta, osnovnih i srednjih škola, kao i privatnih kompanija.  Centar će također služiti u svrhu bolje pripreme budućih nastavnika i profesora hemije, fizike, biologije, geografije, matematike, informatike i tehničkog vaspitanja.